מבוא לטכנולוגיות מחשב / פרופ"ח עופר שטריכמן

קורס זה ניתן החל מ 2006 בפקולטה לתעשייה וניהול לסטודנטים במגמת מערכות מידע

 

 

חלק א':

מבוסס על Computer Systems - a programmer's perspective / Bryant and O'hallaron

 

C1_tour.pptx

C2_bits_and_bytes.pptx

C3_integers.pptx

C4_floating-point.pptx

C5_machine_lang.pptx

C6_machine_lang_II.pptx

C7_programming.pptx

C8_programming_machine_dependable.pptx

C9_memory_hirarchy.pptx

 

חלק ב': מערכות הפעלה. מבוסס בעיקר על שקפים מקורס דומה במדעי המחשב, אשר מבוססים על פי רב על Operating systems concepts / Silberschatz, Galvin, Gagne.

OS1_intro.pptx

OS2_scheduling.pptx

OS3_synchronization.pptx

OS4_message_passing.pptx

OS5_virtual_memory.pptx

OS6_dynamic_allocation.pptx

OS6.5_exceptions.pptx

OS7_client_server.pptx