סטטיסטיקה למנהלים - 098740
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room C-216     הרצאה

Lecturer:  נדיה בורדו MBA      Time: 08:30 - 12:30

View course timetable     View description